colour style colour style colour style colour style

Hamarosan megnyíló pályázati lehetőségek

Hamarosan megnyíló pályázati lehetőségek

1. Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Újabb pályázati lehetőség nyílik térségünkben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével.

Benyújtási időszak: 2013. november 25-től 2013. december 20.
A jogcímben rendelkezésre álló, térségünkre vonatkozó teljes keret jelenleg 100 millió forint.
A támogatási kérelmek bírálatát a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS végzi, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszerrel, a rendeletben meghatározott értékeléssel és rangsorállítással.

A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén, postai úton lehet majd benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

Bővebb információk elérhetőek a honlapunkon.
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
www.leaderkontakt.hu

2. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése pályázat

Megjelent a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése pályázat benyújtását lehetővé tevő rendelet:

A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az alábbi linken érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164703.251589

A pályázathoz tartozó 184/2013. (XI. 15.) számú MVH Közlemény pedig az alábbi linken érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1842013

A támogatási kérelmeket 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.