colour style colour style colour style colour style

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

 T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Mai napon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága elektronikus levélben értesített a 4601. és 4606. j. utak kereszteződésében alkalmazandó közlekedésbiztonsági eszközökről.

A kereszteződés forgalmi rendjének változtatása a holnapi (2017. június 26.) nap folyamán történik.

Az alkalmazott közlekedésbiztonsági eszközök:

„Tisztelt Polgármester Úr!

A forgalmi rend változás bevezetésével kapcsolatban az alábbi változtatások lesznek.

A 4606. j. út Nyáregyháza irányából közeledve a csomóponthoz,

- Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

- Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

- 5 db sárga haránt burkolatjel festése történik,

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

A 4606. j. út Újhartyán irányából

- Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

 - Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

- 5 db sárga haránt burkolatjel festése történik,

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

A 4601. j. út, 405. sz. főút irányából

- Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

 - Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

 - az elsőbbségadás kötelező tábla bevonásra kerül

 - A 4601. j. út, 405. sz. főút irányából

A 4601. j. út Újlengyel irányából

 - Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

- Újlengyel kezdete és vége táblák bevonásra kerülnek

 - Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla szintén bevonásra kerül

A 405. sz. főút és 4601. j. út csomópontjában Újlengyel felől.

- elsőbbségadás kötelező tábla + STOP 100 m lesz kihelyezve

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

 

Üdvözlettel:

Bárány Lajos

 Forgalomtechnikai Művezető”

 

Az önkormányzati kiadványunkban a kereszteződéssel kapcsolatosan az alábbi cikkrészlet jelent meg:

„„Csikókereszteződés”: Előzmények: 2016-ban – mikor településünk önkormányzata úgy döntött, hogy jelentős anyagi terhet vállal a Kossuth Lajos utcánk felújítási teendőiben – olyan ígéretünk volt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 12-13 m Ft erejéig be tud szállni a felújítás finanszírozásába. Október elején tárgyalni hívtak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának központjába. A tárgyalás elején kiderült, hogy az ígért 12-13 m Ft nem áll rendelkezésükre. Ekkor felajánlottam, hogy önkormányzatunk állja teljes egészében a felújítás költségeit, viszont cserébe azt kértem a közútkezelőtől, hogy az idei évben a 4601-es út „Sárga Csikó” (4606) és a 405-ös főút közötti szakaszát a közútkezelő saját erőből ugyanúgy lássa el egy új aszfaltburkolattal. (Azt látni kell, hogy egy arányos és vállalható ellentételezést kell kérni, hiszen annak megvalósítására van lehetőség). Ekkor a megyei igazgató (Magyari László) és a dabasi mérnökség vezetője (Rasztik Róbert) minderre szóbeli ígéretet tettek. Az ígéretnek megfelelően már az év első felében az említett aszfaltburkolat-terítés megvalósult. A két évben felújított burkolatok festését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalta. Az őszi tárgyalásunk közepette vetődött fel a 4601-es és 4606-os számú összekötő utak kereszteződésénél lévő forgalmi rend (elsőbbségi viszonyok) elavultsága. Időközben egy internetes közösségi oldalon egy szavazást indítottunk az érintett útkereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatását illetően. A nem reprezentatív szavazás végeredménye: a szavazók 2/3-a a jelenlegi viszonyok fenntartása mellett tette le a voksát. A szavazás melletti hozzászólásokat sokan – a hozzászólások használatával kapcsolatos kérést félreértelmezve – indoklásokra, véleménynyilvánításra használták. A hozzáfűzött vélemények döntően a „megszokásra” alapoztak. A véleménynyilvánítás mellé egy bejegyzésben megfogalmaztam az ezzel kapcsolatos döntési mechanizmust:

Tisztelt Polgáraink!

A „Véleménynyilvánítás” margójára.

 Fontosnak tartom leírni – s bízom benne, hogy sikerül úgy fogalmaznom, hogy a véleményét senkinek ne befolyásoljam – hogy a véleménynyilvánítás tárgyát képező döntés mechanizmusa hogyan épül fel. Mindez azért fontos, nehogy úgy értelmezzük a véleménynyilvánítást, mint egy eredményes ügydöntő népszavazást, amely utóbbi az éppen aktuális országgyűlésre kötelező jellegű iránymutatásnak számít.

A forgalomirányítás az országos közutakon az azt üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) joga és kötelezettsége. Az MK részére bárki bármikor tehet bármire javaslatot, amit aztán – amennyiben a javaslatot arra érdemlegesnek ítéli – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő döntési mechanizmusának aláveti. Természetesen, hogy településünk milyen javaslattal él (vagy egyáltalán él-e), képviselő-testületünk fogja eldönteni. A döntéshez több, s a döntést minél átfogóbban alátámasztó szempontot kell figyelembe venni (pl.: megszokás – változtatás ellentéte, véleménynyilvánítás eredménye, környezetvédelmi szempontok, forgalomszámlálás, …)

Tehát, kérek mindenkit, hogy a véleménynyilvánítást egy több lábon álló döntés egyik lábának, alapjának tekintsük: - mellyel mi is segíteni tudjuk képviselő-testületünk munkáját, döntését, - mellyel kifejezhetjük, a jövőbeli döntés társadalmi megalapozottságát. Ezen utóbbi okból fontos, hogy minél többen szavazzunk, hiszen annál jobban reprezentálja a végeredmény közösségünk elvárását!

Köszönettel: Petrányi Tamás polgármester

Képviselő- testületünk egy rendkívüli ülés keretében foglalkozott azzal, hogy milyen javaslattal éljen a döntésre jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. A véleménynyilvánítás eredményét, az objektív forgalomszámlálási eredményt, a környezetvédelmi szempontokat, a várható országos és megyei közlekedés-fejlesztési tervek hatásait, a rendőrség és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dabasi Üzemmérnökségének a vezetője által megfogalmazottakat figyelembe véve (melyek közül a véleménynyilvánításon kívül minden szempont a forgalmi rend jelenlegi állapotának elavultságát tükrözi és a változtatás szükségességét erősíti) úgy döntött, hogy a változtatás javaslatával él azzal, hogy a szóban elmondott közlekedésbiztonsági és forgalomirányító eszközök mind alkalmazva lesznek településünk legfontosabb útkereszteződésében. (Pl.: a település kezdete tábla átkerül a kereszteződés elé a 405-ös út irányába: így a kereszteződésben a korábbiakkal ellentétben a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h lesz. A kereszteződés két irányból STOP táblás kereszteződés lesz, melyek előtt erre figyelmeztető jelzőtábla és azt megelőzően pedig egy egyéb veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre. A burkolat festése a várható teendőket jól láthatóan és a táblákkal szinkronban fogja „biztosítani” a kereszteződést. A kereszteződésbe nagyobb sebességgel érkezőket lassításra keresztirányú – a burkolatból kiemelkedő – burkolati jelek fogják ösztönözni.) A megkeresésünket követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. július 4-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az érintett módosítást megvizsgálta és úgy döntött, hogy az érintett kereszteződés elsőbbségi viszonyait 2017. augusztus 1-ig a jogszabály által részére, mint az útkezelő részére biztosított jogkör alapján megváltoztatja.”

A kereszteződésben (melynek teljes egésze térfigyelő kamerával megfigyelt terület) várhatóan fokozottabb lesz a rendőri jelenlét, melynek célja, hogy a megszokás hatalma le ne győzze a felelős közlekedés által támasztott elvárásokat.

Petrányi Tamás polgármester

 

forgalmirend