colour style colour style colour style colour style

Pályázat - Újlengyeli Általános Iskola Intézményvezető beosztás ellátására

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28-30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

  

Hit- és erkölcstan oktatás az Általános Iskolában

Hiteserkolcstan

Az Általános Iskola felvételi körzete a 2014/2015. tanévben

ÚJLENGYEL

Köznevelési intézmény:                 Újlengyeli Általános Iskola
                                                       2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80.


Felvételi körzet:                              Újlengyel község közigazgatási területe

Felhívás

valasztas