colour style colour style colour style colour style

Rendőr szakképzés

Hamarosan megnyíló pályázati lehetőségek

Hamarosan megnyíló pályázati lehetőségek

1. Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Újabb pályázati lehetőség nyílik térségünkben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével.

Benyújtási időszak: 2013. november 25-től 2013. december 20.
A jogcímben rendelkezésre álló, térségünkre vonatkozó teljes keret jelenleg 100 millió forint.
A támogatási kérelmek bírálatát a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS végzi, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszerrel, a rendeletben meghatározott értékeléssel és rangsorállítással.

A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén, postai úton lehet majd benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

Bővebb információk elérhetőek a honlapunkon.
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
www.leaderkontakt.hu

2. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése pályázat

Megjelent a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése pályázat benyújtását lehetővé tevő rendelet:

A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az alábbi linken érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164703.251589

A pályázathoz tartozó 184/2013. (XI. 15.) számú MVH Közlemény pedig az alábbi linken érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1842013

A támogatási kérelmeket 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Agrárkamarai meghívó