colour style colour style colour style colour style

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

 T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Mai napon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága elektronikus levélben értesített a 4601. és 4606. j. utak kereszteződésében alkalmazandó közlekedésbiztonsági eszközökről.

A kereszteződés forgalmi rendjének változtatása a holnapi (2017. június 26.) nap folyamán történik.

Az alkalmazott közlekedésbiztonsági eszközök:

„Tisztelt Polgármester Úr!

A forgalmi rend változás bevezetésével kapcsolatban az alábbi változtatások lesznek.

A 4606. j. út Nyáregyháza irányából közeledve a csomóponthoz,

- Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

- Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

- 5 db sárga haránt burkolatjel festése történik,

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

A 4606. j. út Újhartyán irányából

- Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

 - Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

- 5 db sárga haránt burkolatjel festése történik,

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

A 4601. j. út, 405. sz. főút irányából

- Újlengyel kezdete és vége táblák kihelyezése történik

 - Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

 - az elsőbbségadás kötelező tábla bevonásra kerül

 - A 4601. j. út, 405. sz. főút irányából

A 4601. j. út Újlengyel irányából

 - Egyéb veszély + Figyelem forgalmirend változás kiegészítő tábla lesz kihelyezve

- Újlengyel kezdete és vége táblák bevonásra kerülnek

 - Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla szintén bevonásra kerül

A 405. sz. főút és 4601. j. út csomópontjában Újlengyel felől.

- elsőbbségadás kötelező tábla + STOP 100 m lesz kihelyezve

- 2 db Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla lesz kihelyezve és 1 db STOP felirat felállási vonallal lesz festve.

 

Üdvözlettel:

Bárány Lajos

 Forgalomtechnikai Művezető”

 

Az önkormányzati kiadványunkban a kereszteződéssel kapcsolatosan az alábbi cikkrészlet jelent meg:

„„Csikókereszteződés”: Előzmények: 2016-ban – mikor településünk önkormányzata úgy döntött, hogy jelentős anyagi terhet vállal a Kossuth Lajos utcánk felújítási teendőiben – olyan ígéretünk volt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 12-13 m Ft erejéig be tud szállni a felújítás finanszírozásába. Október elején tárgyalni hívtak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának központjába. A tárgyalás elején kiderült, hogy az ígért 12-13 m Ft nem áll rendelkezésükre. Ekkor felajánlottam, hogy önkormányzatunk állja teljes egészében a felújítás költségeit, viszont cserébe azt kértem a közútkezelőtől, hogy az idei évben a 4601-es út „Sárga Csikó” (4606) és a 405-ös főút közötti szakaszát a közútkezelő saját erőből ugyanúgy lássa el egy új aszfaltburkolattal. (Azt látni kell, hogy egy arányos és vállalható ellentételezést kell kérni, hiszen annak megvalósítására van lehetőség). Ekkor a megyei igazgató (Magyari László) és a dabasi mérnökség vezetője (Rasztik Róbert) minderre szóbeli ígéretet tettek. Az ígéretnek megfelelően már az év első felében az említett aszfaltburkolat-terítés megvalósult. A két évben felújított burkolatok festését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalta. Az őszi tárgyalásunk közepette vetődött fel a 4601-es és 4606-os számú összekötő utak kereszteződésénél lévő forgalmi rend (elsőbbségi viszonyok) elavultsága. Időközben egy internetes közösségi oldalon egy szavazást indítottunk az érintett útkereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatását illetően. A nem reprezentatív szavazás végeredménye: a szavazók 2/3-a a jelenlegi viszonyok fenntartása mellett tette le a voksát. A szavazás melletti hozzászólásokat sokan – a hozzászólások használatával kapcsolatos kérést félreértelmezve – indoklásokra, véleménynyilvánításra használták. A hozzáfűzött vélemények döntően a „megszokásra” alapoztak. A véleménynyilvánítás mellé egy bejegyzésben megfogalmaztam az ezzel kapcsolatos döntési mechanizmust:

Tisztelt Polgáraink!

A „Véleménynyilvánítás” margójára.

 Fontosnak tartom leírni – s bízom benne, hogy sikerül úgy fogalmaznom, hogy a véleményét senkinek ne befolyásoljam – hogy a véleménynyilvánítás tárgyát képező döntés mechanizmusa hogyan épül fel. Mindez azért fontos, nehogy úgy értelmezzük a véleménynyilvánítást, mint egy eredményes ügydöntő népszavazást, amely utóbbi az éppen aktuális országgyűlésre kötelező jellegű iránymutatásnak számít.

A forgalomirányítás az országos közutakon az azt üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) joga és kötelezettsége. Az MK részére bárki bármikor tehet bármire javaslatot, amit aztán – amennyiben a javaslatot arra érdemlegesnek ítéli – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő döntési mechanizmusának aláveti. Természetesen, hogy településünk milyen javaslattal él (vagy egyáltalán él-e), képviselő-testületünk fogja eldönteni. A döntéshez több, s a döntést minél átfogóbban alátámasztó szempontot kell figyelembe venni (pl.: megszokás – változtatás ellentéte, véleménynyilvánítás eredménye, környezetvédelmi szempontok, forgalomszámlálás, …)

Tehát, kérek mindenkit, hogy a véleménynyilvánítást egy több lábon álló döntés egyik lábának, alapjának tekintsük: - mellyel mi is segíteni tudjuk képviselő-testületünk munkáját, döntését, - mellyel kifejezhetjük, a jövőbeli döntés társadalmi megalapozottságát. Ezen utóbbi okból fontos, hogy minél többen szavazzunk, hiszen annál jobban reprezentálja a végeredmény közösségünk elvárását!

Köszönettel: Petrányi Tamás polgármester

Képviselő- testületünk egy rendkívüli ülés keretében foglalkozott azzal, hogy milyen javaslattal éljen a döntésre jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. A véleménynyilvánítás eredményét, az objektív forgalomszámlálási eredményt, a környezetvédelmi szempontokat, a várható országos és megyei közlekedés-fejlesztési tervek hatásait, a rendőrség és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dabasi Üzemmérnökségének a vezetője által megfogalmazottakat figyelembe véve (melyek közül a véleménynyilvánításon kívül minden szempont a forgalmi rend jelenlegi állapotának elavultságát tükrözi és a változtatás szükségességét erősíti) úgy döntött, hogy a változtatás javaslatával él azzal, hogy a szóban elmondott közlekedésbiztonsági és forgalomirányító eszközök mind alkalmazva lesznek településünk legfontosabb útkereszteződésében. (Pl.: a település kezdete tábla átkerül a kereszteződés elé a 405-ös út irányába: így a kereszteződésben a korábbiakkal ellentétben a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h lesz. A kereszteződés két irányból STOP táblás kereszteződés lesz, melyek előtt erre figyelmeztető jelzőtábla és azt megelőzően pedig egy egyéb veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre. A burkolat festése a várható teendőket jól láthatóan és a táblákkal szinkronban fogja „biztosítani” a kereszteződést. A kereszteződésbe nagyobb sebességgel érkezőket lassításra keresztirányú – a burkolatból kiemelkedő – burkolati jelek fogják ösztönözni.) A megkeresésünket követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. július 4-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az érintett módosítást megvizsgálta és úgy döntött, hogy az érintett kereszteződés elsőbbségi viszonyait 2017. augusztus 1-ig a jogszabály által részére, mint az útkezelő részére biztosított jogkör alapján megváltoztatja.”

A kereszteződésben (melynek teljes egésze térfigyelő kamerával megfigyelt terület) várhatóan fokozottabb lesz a rendőri jelenlét, melynek célja, hogy a megszokás hatalma le ne győzze a felelős közlekedés által támasztott elvárásokat.

Petrányi Tamás polgármester

 

forgalmirend

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv által ellátott település területén van, természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a katasztrófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesített listája megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a sormunkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis nem a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) – végzi.

 

kp

Tájékoztató - Dr. Megyeri István háziorvos rendelésével kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

2017. július 10-től július 23-ig szabadságon leszek. 
Július 11-én, 13-án, 18-án és 20-án (keddi és csütörtöki napokon) dr. Szűcs Aranka szakorvos 8 órától 11 óráig rendel.

Ügyelet:

Hétköznapokon: 8:00-16:00 vagy
104 Mentőszolgálat vagy 
06-29-372-152 Újhartyáni rendelő.
Éjszaka és hétvégén: Újhartyán, Fő u. 26.
Tel.: 06-30/244-22-12

A vérvétel is szünetel.

Tisztelettel:

Dr. Megyeri István

 

orvos

Hirdetmény vadászterületről 2

hirdvad1hirdvad2

Felhívás! Lakossági fórum 2017.07.19. 18:00

2017. július 19-én szerdán, 18:00 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

Tisztelt Lakosság!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Újlengyel Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Településképi Arculati Kézikönyv készítését indítja el.

 

Településképi Arculati Kézikönyv nevéhez méltóan településünk sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeiket hivatottak bemutatni, elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be a település építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.

Az Arculati Kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

 

 

A Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos véleményét, észrevételeit, ötleteit az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk!

Szívesen várunk fényképeket értékesnek ítélt építészeti részletekről, terekről, utcákról, egyedi/követendő/kortárs épületekről. Fontos, hogy a fényképek küldésénél a szövegben jelöljék meg, hogy hol található a fényképezett objektum.

 

Az Arculati Kézikönyv tervezettel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében kerül sor a jövőben. A véleményezési dokumentum a www.ujlengyel.hu oldalon lesz elérhető.

 

A Kézikönyvvel kapcsolatos előzetes tájékoztatásra, közös gondolkodásra

2017. július 19-én szerdán, 18:00-tól 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk!

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

 

Segítségüket és észrevételeiket előre is köszönjük!

 

 

Újlengyel Község Önkormányzata