colour style colour style colour style colour style

Lakossági tájékoztató a tanyák villamos energiával történő ellátásával kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.

A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A Kormány által felállított Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése értelmében a magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.

A tanyák infrastruktúrájának fejlesztése igényes és összetett tervezési előkészítést igényel, aminek első lépése a villamoshálózat kiépítésének befejezése, korszerűsítése és fejlesztése lehet.

Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alapján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szociális rászorultságát, különösen az árammal nem rendelkező tanyák számát, elhelyezkedését, fizikai állapotát, így a tanyák villamosításának beruházási tervének megalapozásához felmérés elvégzése szükséges.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei az illetékességi területükre vonatkozóan átfogó ismerettel, szervező erővel, a feladat lebonyolításához megfelelő szakmai háttérrel, illetve a területi közigazgatás irányításától érkező koordinációs támogatással rendelkeznek, a tanyák felmérését az érintett megyei kormányhivatalok és azok járási hivatalai végzik el. A kormányhivatali munkatársak a Földművelésügyi Minisztérium által készített elektronikus űrlap (kérdőív) kitöltésével mérik fel a tanyákat.

A felmérés eredményes elvégzése alapvető feltétele a tanyák villamos energiával történő ellátásának, ezért is rendkívül fontos, hogy a tanyákon élők a kérdőívek kitöltésében történő közreműködésükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.

A felmérésre alapozott, minden tanyára kiterjedő tanyavillamosítás elősegíti a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentését és megőrzését, valamint a tanyai gazdálkodás újraélesztését, megújítását.

alfoldi tanya

 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal ajánlása vadászterület határára

 

 

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és az ehhez kapcsolódó támogatások beadási ideje.

A 2016 évben felhívom a gazdálkodók figyelmét hogy saját ÜGYFÉLKAPUT nyissanak a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés céljából.
ÜGYFÉLKAPUT a Dabasi Okmányirodában lehet személyi igazolvánnyal és egy email címmel igényelni.

A támogatás igénylő időszak április 11.-én kezdődik, határidő pedig 2016. május 15.

A támogatási kérelmet határidő után még 25 napig lehet szankcióval beadni minden nap 1%-os támogatás csökkenéssel. Módosításra is van lehetőség 2016. 05. 31.-ig szankció mentesen ill. 2016.06.09.-ig szankcióval.

Újlengyelben minden héten Kedden (08:00 – 16:00 óráig) lehet a támogatási kérelmet beadni a Polgármesteri Hivatalban.

2015 április 12.
2015 április 19.
2015 április 26.
2015 május 03.
2015 május 10.

Kérem a gazdálkodókat, hogy az idő rövidsége miatt minél hamarabb jöjjenek ügyet intézni !!!!
Az igényléskor mindenki hozza magával az általa használt területek pontos adatait (helyrajzi szám, terület nagyság) ill. tudni kell, hogy ezeken a területeken az igénylő legyen bejegyezve FÖLDHASZNÁLÓNAK a FÖLDHIVATALBAN !

Laczkó Tamás
Falugazdász

 

tertam

 

Pest Megyei Kormányhivatal ajánlás vadászterület határára

Felhívás - veszettség elleni védekezés!

veszettseg2016