Petrányi József - intézményvezető

Nyiltkozat pályázat megismeréséhez

Petrányi József vezetési programja

Petrányi József vezetési programjával kapcsolatos vélemények:

A nevelőtestület véleményező ülése
Az alkalmazotti véleményező ülés

A Szülői Munkaközösség véleményező szavazatai

A Diákönkormányzat (DÖK) véleménynyilvánítása

 

2011. évi CXC. törvény 67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

© 2013 Újlengyeli Általános Iskola