colour style colour style colour style colour style

KÖFOP.1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz való csatlakozás

Szechenyi logo

 

 

 

1. Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00079

Kedvezményezett neve: Újlengyel Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Újlengyel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
A Projekt összköltsége: 6 984 873 Ft
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 6 984 873 Ft

Támogatási intenzitás: 100%
Támogató szervezet: Miniszterelnökség

Projekt kezdete: 2016.09.15.

Projekt várható befejezése: 2018.06.30.


Projekt összefoglaló: Újlengyel és Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületei 2013. január 1-vel megalapították az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Alapfeladataként ellátja a Mötv.-ben és az egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Újlengyel és Pusztavacs községek vonatkozásában. Pusztavacs községben a közös hivatal kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenységek végzésére. A közös hivatal meghatalmazásával Újlengyel Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat keretében, összhangban a Magyar Kormány a közigazgatás minőségének és színvonalemelésének célkitűzésével. A projekt keretében rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerekhez. A rendszercsatlakozást az iratkezelő, a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszter és az önkormányzati adórendszer tekintetében a korábban használt informatikai rendszerek adatmigrációjával kívánja megvalósítani. Valamint bevezeti az ipar- és kereskedelmi, és a hagyatéki leltárrendszert is. Az új informatikai igényeknek való megfelelés érdekében a projekt során az alábbi informatikai eszközöket szerez be. - 8 db PC munkaállomást - 2 db monitort - 1 db laptop - 11 db kártyaolvasó A beszerzett eszközök és az önkormányzati ASP szakrendszerekhez történő csatlakozás megköveteli a közös hivatal eddigi szabályozásának, szabályozottságának felülvizsgálatát, a változásokhoz való igazítását. Ezzel összhangban megtörténik az IT biztonsági szabályzat kiadása, valamint az Iratkezelés szabályzat módosítása, aktualizálása. A projekt során a lakosság igényeit is figyelembe véve, az ügyintézés színvonalát emelve, az iparűzési adó tekintetében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés. A rendszercsatlakozás sikerességének feltétele a közös hivatal munkatársainak képzése az ASP szakrendszerek megfelelő használatához. Minden érintett munkavállaló ezért részt vesz az ehhez szükséges oktatásokon. A közös hivatal nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség megteremtésére. Ennek érdekében kihirdette a helyi esélyegyenlőségi programját, és vállalja annak mindenkori betartását és betartatását.

 

 Támogatói okirat ASP csatlakozás